От първите канализации и шахти до съвременни открития днес

Човечеството отдавна е открило методи за борба с мръсните отпадни води. И ако до моменти от миналото това било само отвеждане на замърсените води, до водоема и почвата, то днес само този метод не е достатъчен. Множеството микроорганизми, вредни бактерии, неразтворими частици и куп още налагат използването на пречиствателни станции, което прави канализацията не достатъчно ефективна в частни имоти.

 

Историята знае за милиони случаи, в които са пламвали епидемии, чието потушаване е било почти невъзможно. Днес най-модерни технологии и съвременни канализации спомагат обработка на т. нар. сиви и черни води.

 

И като споменаваме двата вида нека дадем кратки дефиниции за всяка от тях. Сиви води се смятат тези, които се отделят в банята, при къпане и миене, а черни води са отделените в тоалетната. Вторият вид заемат една трета от всички изхвърляни в канализацията. В тях се съдържат болестотворни бактерии, чието обезвреждане е задължително. Този пречистващ процес се извършва от градските пречиствателни станции, а за места без изградена канализация, трябва да се предвидят мерки за обратни води от живущите в околността по имотни разположения.

 

Септична яма е един от широко практикуваните по селата методи, но тя не може да филтрира водата, единствено я събира, за да може после да се изпомпа от специална техника след това.

 

Не малко са и септичните ями, които не отговарят на установени изисквания, а собствениците на частни имоти в региона подлежат на санкциониране и глоби.

Съществуват и канализации, проектиращи се по съвременни методи за частни имоти. Те са с изградени и утвърдени стандарти, защитата им е стабилна и се дължи на плътни затваряния, така замърсяването на подпочвените води е гарантирано. Този вид канализации за частни имоти не допускат и газовете да се разпространяват навън, а това елиминира дискомфорта и опасността от възникване на здравословни проблеми.